Sunday, 5 May 2013

DOA dan AMALAN SEHARI-HARI/Doa bangun tidur


DOA KETIKA BANGUN TIDUR

اَﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠّٰﻪِ اﻟًّﺬِيْ أَﺣْﻴَﺎﻧَﺎ ﺑَﻌْﺪَﻣَﺎ أَﻣَﺎﺗَﻨَﺎ ﻮَٳِﻟَﻴْﻪِ اﻟﻨّ۔ُﺸُﻮْرُ , اَﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠّٰﻪِ اﻟًّﺬِيْ رَدَّ ﻋَﻠَﯽًّ رُﻮْﺣِﯽْ ﻮَﻋَﺎﻓَﺎﻧِﯽْ ﻓِﯽْ ﺟَﺴَﺪِىْ ﻮَأَذِنَ ﻟِﯽْ ﺑِﺬِﻛْﺮِﻩِ . ﻻَ اِﻟٰﻪَ اِﻻًَّ ﷲُ ﻮَﺣْﺪَﻩُ ﻻَ ﺷَﺮِﻳْﻚَ ﻟَﻪُ , ﻟَﻪُ اﻟْﻤُﻠْﻚُ ﻮَﻟَﻪُ اﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻮَﻫُﻮَ ﻋَﻠَﯽ ﻛُﻞِّ ﺷَﯥْﻋٍ ﻗَﺪِﻳْﺮٌ

Alhamdulillahilladzi ahyana ba’dama amatana wailaihinnusyur, alhamdulillahilladzi radda ‘alayya rukhi wa ‘afani fi jasadi wa adzina li bidzikrih. La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ‘ala kulli syai’in qodir.

“Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah Dia mematikan kita dan kepada-Nya kita dibangkitkan. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruhku kepadaku, menganugerahkan kesehatan kepada jasatku dan mengizinkanku untuk senantiasa berzikir kepada-Nya.  Tiada Tuhan melainkan Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya pula puji-pujian. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu.”
Post a Comment